Baymak Kombi Servisi Keçiören

Baymak Kombi Servisi Keçiören
Keçiören kombi servisi

S.S.S.

SORU: Peteklerin bazıları çok iyi ısınıyor , bazılarının üstü iyi alt kısmı ılık hatta soğuk  neden ?
CEVAP: Kombilerin çalışma şekli peteklere giden ısıtma hattı ve ısıtma sonrası peteklerden dönüş hattındaki suyun sıcaklık değerlerine göredir. Dönüş hattı kısa zamanda ısınırsa cihaz rejine girer ve ısıtmayı durdurur. Tesisat dizaynı genelde paralel olduğundan yakın petekler çabuk sınır ve dönüş borusunun ısınmasına neden olur. Bu durumda kombiden uzakta kalan petekler iyi ısınmaz , havasını almanızda sonucu değiştirmez. yapılması gereken yakın peteklerin üst vanasını kısık açmanızdır. Genelde mutfak petekleri çok ısınır. Mutfak peteği ve çok ısınan diğer peteklerin üst vanası 1/5 oranında açılmasını deneyerek ısı dağılımını değiştirebilirsiniz. İyi ısınmayan ve uzaktaki peteklerin vanası tam açılmalı, yakın olanları kısık olarak açarak regülaj ayarı yapılmalıdır. Daha profesyonel çözüm arıyorsanız oda sıcaklığına göre çalışan tesmostatik vana kullanmalısınız. Termostatik vanalar bulunduğu peteğin ortam sıcaklığı istenilen düzeye gelince vanayı kısarlar hatta kapatırlar. Bu tür vanalar kombiden uzakta kalan herhangi bir petek hariç diğerlerine takılmalıdır. Yakıt sarfiyatında da mutlaka olumlu katkısı bulunmaktadır.

SORU: Sıcak su eskisi gibi gelmiyor neden ?
CEVAP: Yaz ve kış aylarında şehir şebekesinden gelen suyun sıcaklıkları farklıdır. Kombiler gelen suyun sıcaklıklarının sabit debi ile belirli bir oranda artırabilirler. Her kombinin teknik özelliğine göre bu oran farklıdır. Ortalama 30 C (∆t) olan bir kombinin yaz ayında 15 C olan su sıcaklığının 15 + 30  = 45 C çıkarırken kış ayında 5 C gelen suyu 5 + 30 = 35 C çıkarır. Kış aylarında kullanım suyu sıcaklık ayarı artırılmalıdır.
Kombiler zamana bağlı olarak sıcak su temin eden ejanjör ve boylar sistemleri kireçlenir ve kirlenir ortalama 4 yılda bir kombinin sıcak su üreten ejanjörü kireçlenir kirlenir ve ısıtma kapasitesi azalır. Bu durum gaz sarfiyatına ve su sarfiyatına neden olur. Yapılması gereken kombinin detaylı bir bakıma alınarak kireç arındırma bakımının yapılmasıdır.

SORU: Bazı kombilerde sıcak su çabuk gelirken, bazı kombilerde geç geliyor neden ?
CEVAP: Kombilerin sıcak su temin sistemleri farklıdır. Bu durum ejanjör yapısından kaynaklanmaktadır. Genelde 2 tip ejanjör kullanılmaktadır. Monotermik ejanjör ve Bitermik ejanjör. Monotermik ejanjörlü kombiler de sıcak su için ayrı olarak plaka ejanjör yada boyler kullanılır. Bu sistem kombiler önce ana ejanjörü ısıtır daha sonra sıcak su teminini sağlayan plaka ejanjör ısınır bu arada kullanım suyu diğer sisteme göre geç ısınır.
Bitermik ejanjörlü kombi sistemi : Bu sistemde kullanım suyu ve ısıtma suyu ejanjörü iç içe olduğundan yanma ile başlayan ısınma ani olarak kullanım suyuna yansır ve su kombiden geçerken ısınır. dolayısı ile sıcak su temini sağlanır.

SORU: Kombi çeşitleri nelerdir ?
CEVAP: Çalışma prensiplerine göre bacalı , hermetik, ve yoğuşmalı olamak üzere 3 çeşittir.
A) Bacalı kombiler : Yanma sonucu oluşan atık gaz , sıcaklıktan dolayı genleşerek yükselir ve uygun baca bağlantısı ile atmosfere atılır.Bacalı cihazların olduğu yerde  mutlaka sabit havalandırma olmalıdır.Bacalı bir cihaz saatte 10 m3 hava tüketir.Bacalı cihazların bulunduğu ortamda sabit havalandırma , sağlam baca borusu ve baca borusunun bağlantılarının sızdırmaz şekilde olmasının hayati önemi vardır.Her yıl kommbinin bakımı yapılmalı ve baca temizlenip kontrol ettirilmelidir.

B) Hermetik Kombi : Bu tür kombiler kapalı sistemdir.Cihaz yanma için gerekli olan havayı fan vasıtası ile dışardan kendi bacası ile alır ve yanma sonucu oluşan atık gazı yine aynı fan vasıtası ile dışarı atar.Yanma odaları kapalı olduğundan yanma sesi duyulmaz sessiz çalışrlar.Hermetik kombilerin bacaları iç içe çapları ve uzunlukları birbirinden farklı iki borudan oluşur.Dış boru ve iç boru iç içedir.Dış boru ile iç boru arasında kalan hacimden yanma için gerekli olan hava emisyonu sağlanır.Yanma sonucu oluşan atık gaz iç boru ile dışarı atılır.Kombi seçimlerinde mümkün olduğunca hermetik kombi tercih edilmelidir.


 C)Yoğuşmalı Kombi: Hermetik kombilerde yanma sonucu oluşan atık gaz yüksek ısıdadır.(yaklaşık 180C)
Bu sıcaklıkta doğalgazın yanması sonucu oluşan atık gazda su buharı mevcuttur.Bu atık gaz yoğuşturulduğunda ısı kazancı meydana gelir. Yoğuşmalı cihazlarda atık gazı ısınma amaçlı kapalı devredeki radyotör sisteminde bulunan ısı transferini sağlayan su ile ısınmış atık gazın aynı ortamda kesiştirilerek radyotör suyunun ısınmasını sağlarken baca gazının yoğunlaşarak ısı alışverişi prensibine göre çalışırlar bu cihazlarda sürekli baca kaynaklı atık su oluşur. Diğer cihazlardan farklı olarak  atık su tahliye sistemleri vardır.